Munkavédelem

Munkavédelem
5 (100%) 3 szavazat

Az EU csatlakozással egyre inkább előtérbe kerül a megfelelő szintű munkahelyi egészségvédelem és a biztonság szavatolása, mind törvényi mind a végrehajtást ellenőrző szinten.
Látni kell, hogy a törvényi szabályzások és ellenőrzések egyre szigorúbbak, egyre több pénzt vihet el egy munkaügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság.

Minden gazdálkodó szervezet számára kötelező betartani a törvényi szabályzásokat, és mind az ellenőrzés mind a büntetés mértéke is egyre szigorúbb
(egy-egy ellenőrzés 100.000- 500.000 Ft bírságot is jelenthet, illetve munkahelyi baleset esetén a törvények be nem tartása 10 milliós nagyságrendű kártérítési perekhez vezethet, illetve a szervezet vezetője részére büntetőjogi felelősséggel is járhat – tudunk letöltendő szabadságvesztésről is)

Munkavédelem büntetendő hiányosságok:

– munkavédelmi oktatás hiánya (csak szakember tarthatja), a cégre vonatkozó szabályozás szerinti mennyiségben (építőiparnál például minden építkezést ezzel kell kezdeni!)
– kockázatelemzési terv hiánya (az éves felülvizsgálat elmaradása esetén is), szintén csak munkabiztonsági szakember által elkészíthető
– érintésvédelmi jegyzőkönyvek hiánya
– foglalkozás-, egészségügyi vizsgálatok hiánya
– munkaköri leírások hiánya
– veszélyes anyagok kezelésének, elszállításának nem megfelelő szabályozása
– hulladékkezelés hiányossága
– munkahelyi védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok

Munkavédelmi vállalkozásunk komplex szolgáltatást nyújt a gazdálkodó szervezetek részére a környezetbiztonság (munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, hulladékkezelés) terén.

Ellátjuk a törvény által szakképesítéshez kötött ún. szaktevékenységeket (kockázatelemzési terv készítése és felülvizsgálata, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások végrehajtása, igény szerint folyamatos munkavédelmi képviselet), elkészítjük, és folyamatosan aktualizáljuk a szervezet környezetbiztonsággal, hulladékkezelésével kapcsolatos szabályzatait, ügyrendjét.
Cégünk közreműködésének hatékonysága abban rejlik, hogy megalapozott szaktudás és a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok naprakész ismeretének birtokában ellátjuk a gazdálkodó szervezetek ilyen irányú kötelezettségeit, biztosítva ezáltal, hogy a szervezet működése során folyamatosan megfeleljen a hatályos előírásoknak, védett legyen a hatósági ellenőrzések során és elkerülje a balesetek, foglalkozási megbetegedések kártérítési következményeit.